MESSlit 2009
MESSlit 2009
22.11.2009

22 listopada 2009 roku w Poznaniu odbyło się VIII Międzynarodowe Anglistyczne Sympozjum Mediewistyczne MESS 2009 (Medieval English Studies Symposium) zorganizowane przez Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu. Tematem przewodnim tegorocznego sympozjum było: "The landscape of the afterlife in medieval and post-medieval imagination". Sympozjum zgromadziło wiele osób z całej Europy. Wśród naukowców uczestniczących w spotkaniu, znalazły się dwie wybitne osobistości świata nauki: profesor Michael Alexander z University of St Andrews oraz profesor Hans Sauer z Ludwig-Maximilians-Univesität München.

Celem sympozjum MESS jest zorganizowanie forum wymiany myśli naukowej dla badaczy i specjalistów w zakresie literatury i językoznawstwa angielskiego średniowiecza. Mediewiści z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych mają możliwość spotkać się i przedstawić wyniki swoich badań, jak również podjąć dyskusje dotyczące zagadnień z dziedzin wchodzących w skład literatury i językoznawstwa angielskiego średniowiecza.

MESSlit 2009 zostało skierowane głównie do pracowników naukowych specjalizujących się w literaturze średniowiecza oraz okresu od końca średniowiecza do współczesności. Honorowym przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był prof. dr hab. Jacek Fisiak, a Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego - prof. dr hab. Lilianna Sikorska.

Wykład plenarny inicjujący tegoroczne sympozjum poprowadził profesor Michael Alexander, światowej sławy autorytet w dziedzinie badań nad literaturą angielską, w szczególności poezji średniowiecznej i współczesnej, historii literatury oraz w zakresie badań nad neośredniowieczem. Szczególnym uznaniem cieszą się jego poetyckie tłumaczenia Beowulfa i innych utworów staroangielskich na współczesną angielszczyznę wydane w serii Penguin Classics, takich jak Beowulf: A Verse Translation with introduction and notes. (Penguin Classics. Second edition, 2001) lub Old English Riddles from the Exeter Book. Verse translations. (London: Anvil Press Poetry, 1980, 1982, 1984, 2007). Najnowszą publikacją profesora jest książka Medievalism: The Middle Ages in Modern England (Yale University Press, 2007).

Drugi wykład plenarny wygłosił profesor Hans Sauer, specjalizujący się w opracowaniach krytycznych tekstów staroangielskich oraz średnioangielskich, opracowaniu i tłumaczeniu Beowulfa oraz historii badań nad okresem anglosaskim. Po zakończeniu każdej z sesji plenarnych, wielu uczestników oraz słuchaczy podejmowało dyskusje związane z tematyką poruszaną w czasie sympozjum.

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych