Profesor Lorenzo Magnani - wykład gościnny
Profesor Lorenzo Magnani - wykład gościnny
18.12.2008
18 grudnia 2008 r. gościł u nas Pan Profesor dr Lorenzo Magnani z Universita di Pavia, z wykładem Semiotic brains and artificial minds; how brains make up material cognitive systems”. Organizatorem wykładu była Wyższa Szkoła Filologiczna wspólnie z Komisją Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych