Seminarium teatrologiczne w WSF
Seminarium teatrologiczne w WSF
15.10.2010

Kierownik Katedry w Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Murcii, dramaturg, badacz, krytyk literacki, tłumacz i wybitny znawca problematyki teatru współczesnego, profesor Francisco Torres Monreal gościł w naszej uczelni z seminarium teatrologicznym Współczesne teatralne warsztaty hiszpańskie, skierowanym przede wszystkim do naszych hispanistów i iberystów. Cykl tygodniowych spotkań był dla naszych studentów doskonałą okazją do zdobycia dodatkowej wiedzy o współczesnym teatrze hiszpańskim.

  

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych