Sympozjum semiotyczne w Chinach
Sympozjum semiotyczne w Chinach
18.11.2008
W połowie listopada w Nanjing (Chiny) odbyło się sympozjum o semiotyce kultury. Mamy zaszczyt poinformować, że Polskę na sympozjum reprezentował Rektor Wyższej Szkoły Filologicznej, prof. dr hab. Zdzisław Wąsik.
Prof. Zdzisław Wąsik wygłosił referat "O pojęciu subiektywnej znaczącości. Budowanie pomostu między sferą natury i kultury w semiotyce lingwistycznej".

Sympozjum o semiotyce kultury zorganizowane było pod auspicjami Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Semiotycznych, Stowarzyszenia Jiangsu z Filozofii i Nauk Społecznych, Uniwersytetu Normalnego Nanjing, Międzynarodowego Instytutu Semiotycznego z Imatry i Chińskiego Stowarzyszenia Lingwistyki i Semiotyki.

W sympozjum wzięło udział ponad 80 uczestników - przedstawicieli międzynarodowych i narodowych stowarzyszeń semiotycznych,  którzy reprezentowali poszczególne kraje Ameryki, Afryki i Europy. Prof. Zdzisław Wąsik występował w roli reprezentanta Polski i członka Międzynarodowego Instytutu Komunikologii (fellow, International Communicology Institute, Carbondale, IL, USA), pełniąc funkcję przewodniczącego w sekcji poświęconej studiom semiotycznym o orientacji teoretycznej, razem z młodszym chińskim kolegą (Li Yuping, docent literatury chińskiej i teorii literatury z Uniwersytetu Normalnego Nanjing).
HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych