Wykład prof. Bierwiaczonka
Wykład prof. Bierwiaczonka
17.03.2010
17 marca 2010r. gościem WSF był prof. Bogusław Bierwiaczonek – wybitny językoznawca związany obecnie z Wyższą Szkołą Lingwistyczną w Częstochowie. Ma na swoim koncie liczne publikacje z zakresu językoznawstwa kognitywnego, a w szczególności badań nad metonimią. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego, International Cognitive Linguistics Association i Polish Association for the Study of English (PASE).

Wykład, skierowany do studentów i wykładowców anglistyki dotyczył metonimii, schematów przedkonceptualnych (tzw. preconceptual schemata) oraz tego, jak mechanizm budowania metonimii funkcjonuje w ludzkim mózgu i wpływa na konceptualizację rzeczywistości. Badania nad złożonym problemem metonimizacji trafnie ujmuje tytuł jednej z publikacji profesora Bierwiaczonka pt. I Metonymize therefore I Stereotype, czyli o konstrukcie stereotypów powstałego pod wpływem działania mechanizmu metonimii.

     
     
HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych