Wykłady prof. Roberta Westerfelhausa
Wykłady prof. Roberta Westerfelhausa
11.03.2010
W dniach 11 i 12 marca 2010r. gościem WSF był prof. Robert Westerfelhaus, literaturoznawca zajmujący się zjawiskiem mass mediów oraz amerykańskiej popkultury. Związany z College of Charleston, South Carolina, obecnie przebywa na Stypendium Fulbrighta na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Literatury i Kultury Amerykańskiej.
Wykład poświęcony był wybranym kluczowym sposobom przedstawiania takich zjawisk jak płeć, różnice klas społeczno-ekonomicznych oraz tożsamości etnicznych na tle współczesnej amerykańskiej kultury. Profesor zdefiniował oraz omówił estetyczne, osobiste oraz społeczne następstwa różnic kulturowych w kontekście różnorodności demograficznej Ameryki na podstawie filmów, literatury oraz innych środków popkulturowego przekazu.
Wykłady te były cennym źródłem nowych wiadomości dla studentów amerykanistyki i anglistyki.

     
  

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych