Konsolidacja WSF i WSB we Wrocławiu
25.03.2020

Od roku 2016 funkcję założyciela Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu pełni Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu. Przez te lata obie uczelnie stały się instytucjami partnerskimi i przeprowadziły działania mające na celu ujednolicenie procesów funkcjonowania. 

 
Dzięki temu osiągnięto efekt synergii, którego naturalnym kolejnym krokiem jest konsolidacja, czyli połączenie Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu i Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
Proces konsolidacji zostanie ukończony 30.09.2020 r. Wówczas Wyższa Szkoła Filologiczna zakończy swoją działalność. Proces kształcenia obecnych i przyszłych studentów zostanie przeniesiony do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. 
 
Władze uczelni zapewniają, że proces kształcenia studentów jest stabilny, a program studiów będzie kontynuowany w niezmienionej formie.
 
Równocześnie informujemy, że Rekrutacja na studia I stopnia (studia licencjackie) została przeniesiona do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zapisy prowadzone są przez stronę WSB we Wrocławiu.
 
Natomiast rekrutacja na II stopień (studia magisterskie) do 30.09.2020 r. będzie realizowana przez Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu. Przyjęci na studia od 1.10.2020 r. staną się studentami WSB we Wrocławiu zgodnie postanowieniami umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych w WSF.
 
Zainteresowanych prosimy o zadawanie pytań za pośrednictwem formularza lub bezpośrednio na adres mailowy: konsolidacja@wsf.edu.pl.
 
 
Zapraszamy do zapoznania się z najczęstrzymi pytaniami i odpowiedziami (FAQ) zwiazanymi z procesem konsolidacji.
 
HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych