Zakończenie procesu konsolidacji WSF i WSB we Wrocławiu
01.10.2020

Od roku 2016 funkcję założyciela Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu pełni Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu. Obie uczelnie stały się instytucjami partnerskimi i przeprowadzają działania mające na celu ujednolicenie procesów funkcjonowania.

Dzięki temu osiągnęliśmy efekt synergii, którego naturalnym kolejnym krokiem była konsolidacja, czyli połączenie Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu i Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.
Proces konsolidacji został ukończony 30.09.2020 r., a Wyższa Szkoła Filologiczna zakończyła swoją działalność. Proces kształcenia obecnych i przyszłych studentów został przeniesiony do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

 

Władze uczelni zapewniają, że proces kształcenia studentów jest stabilny, a program studiów będzie kontynuowany w niezmienionej formie.

 

 

© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych