Rekrutacja on-line na studia magisterskie - Filologia
Rekrutacja on-line na studia magisterskie - Filologia
Formularz zgłoszeniowy on-line dla kandydatów na studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunek Filologia w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020.
Formularz możesz wypełnić nawet jeśli jeszcze nie posiadasz dyplomu lub zaświadczenia o ukończeniu studiów. Zarezerwujesz w ten sposób miejsce na studiach.
W przypadku wypełniania formularza w przeglądarce Microsoft Internet Explorer prosimy o skorzystanie z widoku zgodności
 
Nazwisko 
Imię 
Drugie imię 
(jeśli wpisane w dowodzie osobistym) 

Nazwisko rodowe 
(u mężatek) 

 Imię ojca 
 Imię matki 
 PESEL 
 Nie posiadam numeru PESEL 

Miejscowość urodzenia 
Kraj urodzenia 

 Czy posiadasz  obywatelstwo polskie? 
 Tak Nie

Adres pobytu
stałego lub czasowego
 
 
nr domu 
nr mieszkania 
kod pocztowy 
miejscowość 
województwo 
kraj 
miejscowość to:  miasto   wieś
WAŻNE: W razie zmiany adresu pobytu należy niezwłocznie zawiadomić uczelnię.

 Czy adres do korespondencji  jest inny niż adres pobytu? 
 Tak    Nie

Telefon
(W przypadku podania numeru stacjonarnego prosimy o podanie kierunkowego)
Telefon komórkowy 
WAŻNE: W razie zmiany numeru telefonu należy niezwłocznie zawiadomić uczelnię.

Adres e-mail 
Powtórz adres e-mail 
Prosimy o wprowadzenie poprawnego adresu e-mail, gdyż zostanie na niego wysłany link aktywacyjny wraz z instrukcją dalszego postępowania rekrutacyjnego.
W razie zmiany adresu zamieszkania, korespondencyjnego, e-mail lub numeru telefonu, jak najszybciej powiadom uczelnię.

 Wybierz kierunek studiów  
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia hiszpańska
Filologia włoska

Wybierz formę studiów
 
  stacjonarna (studia dzienne)  
  niestacjonarna (studia zaoczne)

 Wybierz profil studiów  
W WSF kształcenie prowadzone jest wyłącznie w profilu praktycznym.
Wybierz profil studiów  
Profil praktyczny
Profil ogólnoakademicki
Profil praktyczny studiów - obejmuje moduły zajęć służących zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych.
Profil ogólnoakademicki studiów - obejmuje moduły zajęć służace zdobywaniu przez studenta pogłębionych umiejętności teoretycznych.

 Wybierz specjalizację (profil zawodowy)
Tłumaczenia pisemne i ustne
Język w biznesie i mediach
Nauczycielska (przygotowanie do nauczania języka angielskiego na III etapie edukacyjnym)

 Wybór tematyki seminarium magisterskiego
 Językoznawstwo
 Językoznawstwo stosowane (metodyka, tłumaczenie)
 Literaturo- i kulturoznawstwo
Informacja o tematyce seminarium ogłaszana jest do dnia 15 lipca.

 Wybór lektoratu języka obcego (program kontynuacyjny, poziom B2)
  angielski
  niemiecki
  hiszpański
  żadnego z powyższych języków nie znam na poziomie co najmniej B1 wg ESOKJ

Na studiach II stopnia nauka języka kierunkowego prowadzona jest od poziomu biegłości C1+ wg ESOKJ do poziomu C2.
Utworzenie specjalizacji (profilu zawodowego) uzależnione jest od liczby studentów, którzy się na nią zapisali. Wybór dokonany w formularzu ma wyłącznie charakter informacyjny.
Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją

 Wybierz sposób opłacania czesnego
 
   Opłata roczna - 1 rata
   Opłata semestralna - 2 raty
   Opłata mięsięczna "10" - 10 rat
   Opłata miesięczna "12" - 12 rat
  Zapoznaj się z zasadami opłat i regulaminem studiów w Wyższej Szkole Filologiczne we Wrocławiu

 Jestem czynnym nauczycielem (dane wymagane przez GUS)
 Tak
 Nie

 Ukończona szkoła średnia   
Nazwa szkoły 
Miejscowość 
Kraj
Rok ukończenia 
    Proszę zaznaczyć jeśli miejsce wydania świadectwa maturalnego znajduje się poza granicami RP(dane wymagane przez GUS)

 Rodzaj posiadanej matury  
   Nowa - zdawana od 2005 r.
   Stara - zdawana do 2004 r.
   IB (International Baccalaureate)
   Zagraniczna

 Ukończona szkoła wyższa   
Nazwa uczelni 
Miejscowość 
Kierunek studiów 
Poziom
Kraj
Rok ukończenia 
Numer dyplomu 
Data wystawienia dyplomu 

Podstawowe źródło dochodu***      
 etat/zlecenie      emerytura
 działalność gospodarcza      alimenty
 gospodarstwo rolne      na utrzymaniurodzica(ów)/małżonka(i)
 renta      zasiłek dla bezrobotnych
 inne

 Czy jesteś Absolwentem szkół wyższych Grupy TEB Akademia?
  Tak   Nie

W skład Grupy TEB Akademia wchodzą:

  • Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
  • Wyższa Szkoła Bankowa w: Gdańsku, Poznaniu, Toruniu, Wrocławiu, Warszawie
  • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
  • Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni
  • Wyższa Szkoła Techniczno-Przyrodnicza w Poznaniu
  • Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu
  • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna w Szczecinie
 Czy posiadasz  orzeczenie o  niepełnosprawności? 
  Tak    Nie

 Czy studiowałeś już w  WSF?    Tak   Nie

ZGODY
 

Akceptuję wszystkie zgody

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza 32.

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: Rafał Surowy, iod@wsf.edu.pl.
<<< rozwiń >>>

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów koniecznych do realizacji umowy lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na moje żądanie środkami komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratorów danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu) przez administratora danych osobowych - WSF w celach związanych z badaniem karier zawodowych absolwentów w dowolnym czasie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od administratorów danych osobowych informacji handlowej i materiałów promocyjnych środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych, podmiotom powiązanym oraz współpracującym z WSF w celach np. promocji produktów edukacyjnych, marketingu produktów edukacyjnych itp.
Wyrażam zgodę na kontakt ze strony administratorów danych osobowych, z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par. 1. Prawa telekomunikacyjnego.


 Wyczyść

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych