Jak zapisać się na studia w WSF
Jak zapisać się na studia w WSF

Rejestracja na studia w WSF odbywa się elektronicznie poprzez System Rekrutacji on-line

Jak to działa?

1.     Wypełnij formularz on-line i wybierz studia dla siebie. Gdy skończysz kliknij Wyślij.

Po zakończeniu rejestracji wyślemy na Twój adres e-mail link aktywacyjnym, a po potwierdzeniu rejestracji automatycznie otrzymasz maila z dostępem do Serwisu Rekrutacyjnego.

 

2.     ciągu 2 dni roboczych otrzymasz drogą mailową wygenerowane dokumenty rekrutacyjne na studia.

Pamiętaj, że warunkiem przyjęcia na wybrany kierunek jest dostarczenie kompletu dokumentów. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

3.    Następnie skompletuj wymagane dokumenty i w ciągu 7 dni od daty zapisu online złóż komplet dokumentów wraz z podpisaną umową o świadczenie usług edukacyjnych. Dostarcz je osobiście do Biura Rekrutacji WSF lub wyślij listem poleconym na adres WSF.

Po skompletowaniu i dostarczeniu wszystkich dokumentów otrzymasz drogą mailową potwierdzenie wpisu na listę studentów oraz informacje o tym, kiedy uzyskasz dostęp do swoich planów zajęć, harmonogramów i legitymacji.

 

 Wymagane dokumenty na studia licencjackie i magisterskie: 

  • kwestionariusz zawierający podanie o przyjęcie na studia (dokument generuje system zapisów online)
  • ślubowanie (uzupełnione generuje system zapisów online)
  • umowa oświadczenie usług edukacyjnych (w 2 egzemplarzach, dostaniesz ją na swoją skrzynkę mailową, po tym jak zapiszesz się online) 

               

  Kandydaci na studia licencjackie

  • kserokopia świadectwa maturalnego (oryginał lub odpis do wglądu wydawany przez OKE, a w przypadku starej matury – przez szkołę)
  • 1 kolorowe zdjęcie (zgodne z wymogami zdjęć do dowodu osobistego, zrobione na wprost, wymiary: 35 x 45 mm)

Kandydaci na studia magisterskie

  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis do wglądu)
  • 1 kolorowe zdjęcie (zgodne z wymogami zdjęć do dowodu osobistego, zrobione na wprost, wymiary: 35 x 45 mm)


Jeśli nie masz jeszcze świadectwa dojrzałości niezbędnego do podjęcia studiów licencjackich, lub dyplomu ukończenia studiów, który uprawnia Cię do podjęcia kolejnego kroku i zdobycia dyplomu magistra, nie czekaj i wyślij te dokumenty, które teraz masz – zarezerwujemy dla Ciebie miejsce.

W skrócie wygląda to tak:

Kandydat działa

WSF działa

Wypełnia formularz on-line na studia i w ciągu godziny potwierdza link aktywacyjny.

Wysyła e-mail dostępem do Serwisu Rekrutacyjnego oraz osobny e-mail z wygenerowanymi dokumentami rekrutacyjnymi na studia.

Dostarcza komplet dokumentów do WSF 
(osobiście lub listem poleconym) i podpisuje umowę o świadczenie usług edukacyjnych.

Wysyła drogą mailową potwierdzenie wpisu na listę studentów. We wrześniu nadaje numery albumu i wysyła login i hasło studenta do e-dziekanatu

 

 
HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych