Rekrutacja - zapisy
Rekrutacja - zapisy

Rejestracja na studia w WSF odbywa się elektronicznie poprzez System Rekrutacji on-line

 


Serdecznie witamy wszystkich, którzy wybrali studia językowe w naszej uczelni. Kierunki filologiczne od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia. Umiejętności językowe na najwyższym poziomie, wiedza o kulturze, literaturze i języku, jaką zdobędziecie na studiach, będą Waszym kapitałem, procentującym przez długie lata w miejscu pracy i w życiu prywatnym. Filolog zawsze się wyróżnia!

 

Ważna informacja

Informujemy, że jesteśmy w trakcie procesu konsolidacji Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu i Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Proces konsolidacji potrwa kilka miesięcy i zostanie ukończony 30.09.2020 r. 

Rekrutacja na studia I stopnia (studia licencjackie) została przeniesiona do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zapisy prowadzone są przez stronę https://www.wsb.pl/rekrutacja/krok1

Natomiast rekrutacja na II stopień (studia magisterskie) do 30.09.2020 r. będzie realizowana przez Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu.

Od 1.10.2020 r. cała oferta filologiczna zostanie przeniesiona do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, co tym samym oznacza, że staną się Państwo studentami WSB we Wrocławiu.

 

Zapisz się na studia

Studentem studiów II stopnia w WSF we Wrocławiu może zostać każda osoba, która ukończyła studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) oraz jednolite studia magisterskie. 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów i spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji.

 

Zapisz się na studia II stopnia w 2 prostych krokach:

KROK 1.  WYBIERZ STUDIA

 • Spośród kierunków studiów magisterskich wybierz jeden dla siebie.
 • Wypełnij formularz rekrutacyjny na stronie www.
 • Po zakończeniu rejestracji wyślemy na Twój adres e-mail link weryfikacyjny, a po potwierdzeniu rejestracji automatycznie wygenerowane i wypełnione dokumenty. Bądź spokojny, nasz system poprowadzi Cię przez proces zapisu oraz przypomni o dodatkowych, wymaganych dokumentach, które powinieneś jeszcze zgromadzić.
 • Pamiętaj, że będziesz mógł być przyjęty na wybrany kierunek, jeżeli dostarczysz do Biura Rekrutacji komplet dokumentów w przeciągu 7 dni. Wskazane dokumenty możesz dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Biura Rekrutacji. 
 • Przy przyjmowaniu na studia decyduje też kolejność zgłoszeń.

 

KROK 2.  WYMAGANE DOKUMENTY NA STUDIA MAGISTERSKIE:

Aby zostać studentem WSF powinieneś skompletować i dostarczyć nam w późniejszym terminie poniższe dokumenty: 

 • kwestionariusz zawierający podanie o przyjęcie na studia (dokument generuje system zapisów online, a następnie otrzymujesz go na e-maila),
 • ślubowanie (dokument generuje system zapisów online, a następnie otrzymujesz go na e-maila),
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w wyznaczonych miejscach w 2 egzemplarzach, parafowana na każdej stronie, dokument generuje system zapisów online, a następnie otrzymujesz go na e-maila),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis do wglądu),
 • 1 kolorowe zdjęcie (zgodne z wymogami zdjęć do dowodu osobistego, zrobione na wprost, wymiary: 35 x 45 mm),
 • w przypadku zmiany imienia lub nazwiska na którymkolwiek z dokumentów składanych w procesie rekrutacji – do wglądu dowód osobisty, akt małżeństwa, decyzję administracyjną o zmianie imienia lub nazwiska albo orzeczenie sądu,
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 85 zł, którą można uiścić przelewem na konto numer 22 1020 5242 0000 2402 0118 1429  (nie dotyczy w okresie promocji 0 zł wpisowego). Dowód opłaty prosimy opisać tytułem: Imię i nazwisko oraz adres osoby zapisanej na studia.

 

Uwaga! Zamiast oryginału czy odpisu dyplomu ukończenia studiów, kandydat na studia może złożyć ich kserokopie, pod warunkiem, że oryginały lub odpisy okaże pracownikowi Biura Rekrutacji WSF w celu potwierdzenia za zgodność kserokopii z oryginalnymi dokumentami. 

 

Biuro Rekrutacji, po weryfikacji kompletności wszystkich otrzymanych od Ciebie dokumentów, przekaże Ci podpisaną przez nas umowę oraz informacje na temat dostępu do harmonogramu zjazdów, planu zajęć oraz możliwym odbiorze legitymacji studenckiej. 

 

Bądź spokojny, w razie pytań, pracownicy Biura Rekrutacji pomogą Ci i przekażą wszelkie niezbędne informacje. Cały czas jesteśmy z Tobą w kontakcie telefonicznym i e-mailowym!

 

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych