Rekrutacja i dokumenty
Rekrutacja i dokumenty

Wybierasz studia w WSF?   

 

Zapoznaj się z zasadami przyjęć na:

Regulaminy: 

 

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia licencjackie powinni dostarczyć:

  • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis wydawany przez OKE);
  • 2 kolorowe fotografie biometryczne, podpisane na odwrocie numerem PESEL, o wymiarach 35x45 mm, dobrej jakości,  przedstawiające osobę en face bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami i z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy (zdjęcia paszportowe);
  • kserokopię dowodu osobistego (obie strony);

Kandydaci na studia magisterskie powinni dostarczyć:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich;
    UWAGA: Jeśli ukończyłeś studia licencjackie, a Twój dyplom nie został jeszcze wydany, wystarczy, że złożysz zaświadczenie o ukończeniu studiów, które ma moc dyplomu do momentu jego wydania;
  • suplement do dyplomu (jeśli został wydany);
  • kserokopię dowodu osobistego (obie strony);
  • 2 kolorowe fotografie biometryczne, podpisane na odwrocie numerem PESEL, o wymiarach 35x45 mm, dobrej jakości,  przedstawiające osobę en face bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami i z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy (zdjęcia paszportowe);

Uwaga! Zamiast oryginału czy odpisu świadectwa dojrzałości, dyplomu ukończenia studiów i suplementu, kandydat na studia może złożyć ich kserokopie, pod warunkiem, że oryginały lub odpisy okaże pracownikowi Biura Rekrutacji WSF w celu potwierdzenia za zgodność kserokopii z oryginalnymi dokumentami. W przypadku, gdy kandydat przesłał oryginalne dokumenty listem poleconym do WSF, może wystąpić na piśmie o ich odesłanie. W WSF zostaną wówczas potwierdzone kserokopie.

 

Informacje dla kandydatów, którzy świadectwo dojrzałości uzyskali poza granicami RP
Informacje dla kandydatów, którzy dyplom licencjata lub magistra uzyskali poza granicami RP           

             

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Polityka prywatności