Rekrutacja i dokumenty
Rekrutacja i dokumenty

Rekrutacja zakończona

 

Zapoznaj się z zasadami przyjęć na:

Regulaminy: 

 

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty na studia licencjackie i magisterskie:

  • kwestionariusz zawierający podanie o przyjęcie na studia (dokument generuje system zapisów online)
  • ślubowanie (uzupełnione generuje system zapisów online)
  • umowa oświadczenie usług edukacyjnych (w 2 egzemplarzach, dostaniesz ją na swoją skrzynkę mailową, po tym jak zapiszesz się online)

 

Kandydaci na studia licencjackie

  • Kserokopia świadectwa maturalnego (oryginał lub odpis do wglądu wydawany przez OKE, a w przypadku starej matury – przez szkołę)
  • 1 kolorowe zdjęcie (zgodne z wymogami zdjęć do dowodu osobistego, zrobione na wprost, wymiary: 35 x 45 mm)

Kandydaci na studia magisterskie

  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis do wglądu)
  • 1 kolorowe zdjęcie (zgodne z wymogami zdjęć do dowodu osobistego, zrobione na wprost, wymiary: 35 x 45 mm) 

 

Uwaga! Zamiast oryginału czy odpisu świadectwa dojrzałości, dyplomu ukończenia studiów i suplementu, kandydat na studia może złożyć ich kserokopie, pod warunkiem, że oryginały lub odpisy okaże pracownikowi Biura Rekrutacji WSF w celu potwierdzenia za zgodność kserokopii z oryginalnymi dokumentami. W przypadku, gdy kandydat przesłał oryginalne dokumenty listem poleconym do WSF, może wystąpić na piśmie o ich odesłanie. W WSF zostaną wówczas potwierdzone kserokopie.

 

Informacje dla kandydatów, którzy świadectwo dojrzałości uzyskali poza granicami RP
Informacje dla kandydatów, którzy dyplom licencjata lub magistra uzyskali poza granicami RP           

             

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych