Anglistyka. Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela na I i II etapie edukacyjnym
Anglistyka. Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela na I i II etapie edukacyjnym

Jeśli kochasz pracę z ludźmi, a zawód nauczyciela jest Twoim powołaniem, koniecznie wybierz specjalizację zawodową: nauczyciel języka obcego. Praca nauczyciela daje ogromną satysfakcję, gdy jako nauczyciel możesz wiele zaoferować uczniom oraz gdy wiesz, jak postępować ze swoimi podopiecznymi. Specjalizacja nauczycielska w WSF to pełne przygotowanie psychologiczne, pedagogiczne i dydaktyczne do nauczania. Zajęcia z emisji i higieny głosu pomogą Ci dobrze operować Twoim głosem podczas lekcji. Roczny program zajęć z technologii informacyjnej wyposaży Cię w narzędzia i metody niezbędne w nowoczesnej szkole. Praktyki pomogą odnaleźć się w środowisku szkolnym z tej „drugiej strony”. Twoi uczniowie już na Ciebie czekają, bo nauczycieli języków obcych ciągle jest jeszcze za mało. Zostań jednym z nich!

czego się nauczysz wybierając tą specjalizację?

 • zdobędziesz pełne przygotowanie dydaktyczne i pedagogiczne oraz wiedzę z zakresu psychologii, niezbędną do wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego na I i II etapie edukacyjnym,
 • tajników emisji i higieny głosu, dzięki którym będziesz profesjonalnie operować głosem podczas lekcji,
 • podczas zajęć z technologii informacyjnej poznasz nowoczesne narzędzia i metody nauczania w szkole,
 • sprawdzisz się w roli nauczyciela, uczestnicząc w programie praktyk.

program studiów

przedmioty kształcenia podstawowego

 • praktyczna nauka języka - komunikacja ustna
 • praktyczna nauka języka - sprawności zintegrowane
 • praktyczna nauka języka - gramatyka praktyczna
 • praktyczna nauka języka - praca z materiałami audio
 • język obcy - lektorat

przedmioty kształcenia kierunkowego

 • język i komunikacja
 • literatura i kultura obszaru językowego

przedmioty specjalizacji zawodowej: tłumaczenia i komunikacja w środowisku zawodowym

 • psychologia ogólna
 • pedagogika ogólna
 • psychologia rozwojowa: I i II etap edukacyjny
 • pedagogika rozwojowa: I i II etap edukacyjny
 • przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne 
 • dydaktyka ogólna
 • dydaktyka przedmiotowa
 • wiedza o akwizycji i nauce języków
 • emisja głosu
 • ICT i innowacje w dydaktyce
 • elementy prawa oświatowegoi etyka zawodu nauczyciela
 • BHP w zawodzie nauczyciela
 • praktyka pedagogiczna

przedmioty kształcenia ogólnego

 • technologia informacyjna
 • szkolenie bhp i ppoż
 • zajęcia sportowe (w trybie stacjonarnym)

przedmioty modułu dyplomowego

 • seminarium dyplomowe
 • warszaty pisania tekstów naukowych

 

praca dla ciebie

Po ukończeniu licencjatu możesz pracować m.in. jako:

 • nauczyciel języka obcego w szkole publicznej i niepublicznej na I i II etapie edukacyjnym – przygotowanie dydaktyczne uzyskane w ramach specjalizacji umożliwia podjęcie pracy we wszystkich typach placówek oświatowych w krajach Unii Europejskiej,
 • nauczyciel w szkole językowej – prowadzi kursy językowe – zarówno zajęcia grupowe, jak indywidualne, realizuje m.in. program przygotowujący do zdania certyfikatów językowych,
 • lektor w międzynarodowych firmach  – jeśli chcesz realizować językową pasję i spełniać marzenie o pracy w biznesie, zostań lektorem pracowników przedsiębiorstw. Ucz specjalistycznych terminów z zakresu komunikacji biznesowej oraz ekonomii podczas zajęć zamawianych przez krajowe i zagraniczne firmy.

dodatkowe informacje dotyczące studiów

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych