Anglistyka. Tłumaczenia i komunikacja w środowisku biznesowym
Anglistyka. Tłumaczenia i komunikacja w środowisku biznesowym

Anglistyka to uniwersalny język świata. Jest niezastąpiony w kontaktach międzynarodowych.

Umiejętności przekładu pisemnego i ustnego języka obcego odgrywają bardzo ważną rolę we współczesnym świecie zawodowym. Aby w nim zaistnieć, trzeba poznać tajniki warsztatu tłumacza, metody i techniki tej pracy, a przede wszystkim praktycznie ćwiczyć na autentycznych materiałach językowych, z profesjonalnym oprogramowaniem CAT, w prawdziwych kabinach do tłumaczeń konferencyjnych.

Studia tłumaczeniowe w Wyższej Szkole Filologicznej rzetelnie przygotowują do sporządzania tłumaczeń. Dodatkowym atutem tej specjalizacji jest wykształcenie oraz doskonalenie umiejętności efektywnej komunikacji międzykulturowej z wykorzystaniem różnorodnych rejestrów języka.

Specjalizacja jest realizowana z wykorzystaniem materiałów i narzędzi firm współpracujących z WSF.

czego się nauczysz wybierając tą specjalizację?

 • typowej obcojęzycznej terminologii środowiska pracy,
 • specyfiki języka zawodowego,
 • zasad międzykulturowej komunikacji biznesowej,
 • metodologii sporządzania tłumaczeń tekstów użytkowych,
 • podstawowych technik tłumaczeń ustnych,
 • podstaw sporządzania tłumaczeń specjalistycznych, np. technicznych, biznesowych czy medycznych.

program studiów

przedmioty kształcenia podstawowego

 • praktyczna nauka języka - komunikacja ustna
 • praktyczna nauka języka - sprawności zintegrowane
 • praktyczna nauka języka - gramatyka praktyczna
 • praktyczna nauka języka - praca z materiałami audio
 • język obcy - lektorat

przedmioty kształcenia kierunkowego

 • język i komunikacja
 • literatura i kultura obszaru językowego

przedmioty specjalizacji zawodowej: tłumaczenia i komunikacja w środowisku zawodowym

 • wybrane zagadnienia interkulturowe
 • tłumaczenia tekstów użytkowych
 • warsztaty tłumaczeniowe
 • przekład: między teorią a praktyką
 • przedmiot z zakresu nauk społecznych
 • praktyka zawodowa

przedmioty kształcenia ogólnego

 • technologia informacyjna
 • szkolenie bhp i ppoż
 • zajęcia sportowe (w trybie stacjonarnym)

przedmioty modułu dyplomowego

 • seminarium dyplomowe
 • warsztaty pisania tekstów naukowych

 

praca dla ciebie

Po ukończeniu licencjatu możesz pracować m.in. jako:

 • asystent w przedsiębiorstwach międzynarodowych,
 • pracownik branży turystycznej,
 • pracownik wydawnictw i środków masowego przekazu,
 • asystent w jednostkach administracji lokalnej, państwowej i Unii Europejskiej,
 • propagator kultury angielskiej w instytucjach kulturalnych (instytutach, fundacjach, muzeach, bibliotekach, itp.),
 • tłumacz.

dodatkowe informacje dotyczące studiów

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych