Anglistyka
Anglistyka

studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne

 

Zapisując się do 16 września, zyskujesz:

  • 300 zł, dzięki zniżce w czesnym, na pierwszym, jak i na drugim roku studiów (150 zł na I roku, 150 zł na II roku).  
  • 0 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej, która wynosi 85 zł.

  

Na studiach magisterskich na anglistyce w WSF rozwiniesz swoją znajomość języka angielskiego do poziomu C2 według ESOKJ, czyli będziesz nim władał jak native speaker. Pogłębisz również specjalistyczną wiedzę z wybranej przez siebie dziedziny. Przygotujemy Cię do samodzielnego prowadzenia badań filologicznych i dalszego samokształcenia.

Przemyślany program studiów, skonstruowany na podstawie o Krajowe Ramy Kwalifikacji, zapewnia wysoką jakość kształcenia oraz realizację założeń Programu Bolońskiego w ramach budowy Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. 

Proponujemy bogatą ofertę wykładów monograficznych, zajęć specjalizacyjnych oraz przedmiotów dodatkowych poszerzających Twoje horyzonty. Prowadzący seminaria magisterskie to wyłącznie wybitni fachowcy w swoich dziedzinach, a wszystkie seminaria odbywają się w małych grupach. Masz pewność, że przygotowując swoją pracę magisterską, otrzymasz pełne wsparcie promotora, a Twój wysiłek przyniesie oczekiwane efekty w postaci doskonale napisanej pracy. Dyplom magistra i umiejętności nabyte w naszej uczelni rozszerzą Twoje perspektywy zawodowe. 

 

 

dodatkowe informacje dotyczące studiów

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych