Anglistyka. Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego w szkole ponadpodstawowej
Anglistyka. Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego w szkole ponadpodstawowej

Specjalizacja przeznaczona jest dla wszystkich, którzy chcą uczyć języka angielskiego w szkołach. W toku studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności psychopedagogiczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela oraz pozwalające na efektywną komunikację z rodzicami i współpracownikami. Specjalizacja dedykowana jest do osób, którzy chcą poznać procesy rozwoju, socjalizacji i wychowania młodzieży, a przede wszystkim nauczyć się tego, jak przekazywać wiedzę na temat języka angielskiego uczniom.

czego się nauczysz wybierając tą specjalizację?

 • nowoczesnych multimedialnych metod oraz technik kształcenia językowego, w tym kształcenia na odległość (platformy e-lerningowej), wspamaganego technologiami informatycznymi i komputerowymi (TIK),
 • efektywnego przekazywania wiedzy młodzieży,
 • motywowania do nauki i wykorzystywania zasobów internetowych podczas lekcji.

program studiów

przedmioty kształcenia podstawowego

 • praktyczna nauka języka - sprawności zintegrowane
 • praktyczna nauka języka - komunikacja ustna
 • język obcy - lektorat, poziom B2

przedmioty specjalizacji zawodowej: tłumaczenia pisemne i ustne

 • psychologia rozwojowa: etap edukacyjny III i IV
 • pedagogika rozwojowa: etap edukacyjny III i IV
 • dydaktyka przedmiotowa: etap edukacyjny III i IV
 • innowacje w dydaktyce
 • dydaktyka przedmiotowa: wybrane zagadnienia praktyczne
 • praktyki pedagogiczne
 • BHP w zawodzie nauczyciela
 • prawo oświatowe
 • emisja głosu
 • wybrane zagadnienia interkulturowe/literaturoznawcze/językoznawcze lub tłumaczenia specjalistyczne

przedmioty kształcenia ogólnego

 • szkolenie BHP i p.poż

przedmioty modułu dyplomowego

 • seminarium magisterskie
 • warsztaty pisarstwa naukowego
 • seminarium uzupełniające

 

praca dla ciebie

Po ukończeniu studiów magisterskich możesz pracować m.in. jako:

 • nauczyciel języka obcego w szkołach publicznych i niepublicznych na III etapie edukacyjnym – przygotowanie dydaktyczne uzyskane w ramach specjalizacji umożliwia podjęcie pracy we wszystkich typach szkół w krajach UE
 • nauczyciel w szkole językowej 
 • lektor w międzynarodowych firmach

dodatkowe informacje dotyczące studiów

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych