Germanistyka
Germanistyka

Filologia germańska - germanistyka / studia magisterskie

 

Rekrutacja zakończona. Interesuje Cię ta specjalność? Zapisz się na listę rezerwową.

 

Studia magisterskie na filologii germańskiej to nie tylko poszerzenie Twojej wiedzy o języku, krajach i kulturze obszaru niemieckojęzycznego. To także gwarancja osiągnięcia najwyższego poziomu biegłości języka dzięki intensywnym ćwiczeniom z Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego (PNJN) na poziomie C2 wg. ESOKJ, czyli Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.  Na studiach w WSF pogłębisz również specjalistyczną wiedzę z wybranej przez siebie dziedziny. Przygotujemy Cię do samodzielnego prowadzenia badań filologicznych i dalszego samokształcenia. Studia magisterskie na germanistyce w WSF to gwarancja rzetelnej wiedzy i szerokich umiejętności.

Przemyślany program studiów, skonstruowany na podstawie o Krajowe Ramy Kwalifikacji, zapewnia wysoką jakość kształcenia oraz realizację założeń Programu Bolońskiego w ramach budowy Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

Proponujemy szereg ciekawych seminariów prowadzonych przez zaangażowanych wykładowców. Zajęcia odbywają się w małych grupach, masz więc pewność, że prowadzący poświęci Twojej pracy odpowiednią ilość czasu i uwagi. Celem seminariów jest pogłębienie Twojej wiedzy i umiejętności z wybranej dziedziny, a także przygotowanie Cię do napisania pracy magisterskiej.

Dyplom magistra i umiejętności nabyte w naszej uczelni rozszerzą Twoje perspektywy zawodowe. Możesz wybrać wyjątkową specjalizację na studiach magisterskich - Tłumaczenia pisemne i ustne lub Język w biznesie i mediach. 

 

Jako student WSF masz dużą dowolność w kształtowaniu swoich studiów, czyli sam decydujesz czego, kiedy i jak się uczysz. Zobacz, jakie masz możliwości:

 • wybierasz sposób studiowania poszczególnych przedmiotów (tradycyjny lub e-learningowy)
 • wybierasz seminarium z dziedziny, która najbardziej Cię interesuje. Co ważne, z tematyką seminarium możesz zapoznać się ze sporym wyprzedzeniem w e-dziekanacie
 • w każdym semestrze możesz zdecydować, czy rozwijasz umiejętności praktyczne (np. z zakresu tłumaczeń specjalistycznych), czy teoretyczne (np. pogłębienie wiedzy z dziedziny, z której piszesz pracę dyplomową).

Na przykład: Zdecydowałeś się na seminarium magisterskie z zakresu literaturoznawstwa. Możesz wybrać wykład monograficzny z tego samego zakresu, ale możesz zamiast niego realizować zajęcia z tłumaczeń specjalistycznych. Ta decyzja bedzie wiążąca na jeden semestr. W następnym semestrze możesz dojść do wniosku, że jednak wolisz pogłębiać swoją wiedzę z tematyki Twojego seminarium, więc zdecydujesz się na zajęcia specjalizacyjne lub wykład monograficzny. Kształtuj swoje studia tak, abyś jak najpełniej wykorzystał swój czas i możliwości.

Twoje decyzje i wybory ukształtują Cię jako filologa!

 

Pozostałe informacje dotyczące studiów na filologii germańskiej:

 

Zależy nam, abyś mógł rozwijać się wszechstronnie i aby temat Twojej pracy był odzwierciedleniem Twoich zainteresowań. Popatrz, jak różnorodne tematy pojawiły się do tej pory:

Językoznawstwo

 • Analyse von Werbenanzeigen vin Spielzeugen/Analiza ogłoszeń reklamowych zabawek
 • Die Anpassung der Anglizismen an die deutsche Rechtschreibung, Aussprache und Morphologie/Przystosowanie anglicyzmów do pisowni, wymowy i morfologii niemieckiej
 • Brief, E-mail, Mailbox. Über den Wandeln in der Kunst der Briefschreibens/Brief, e-mail, mailbox. O zmianach w sztuce pisania listów

Literaturoznawstwo/Kulturoznawstwo

 • Heimat - ein brisantes Thema in ausgewählten Nachkriegsromanen/ 'Mała ojczyzna' i jej utrata - jako motyw w wybranych niemieckich powieściach powojennych.
 • Original und Translat. Analyse der polnischen Übersetzung des Romans 'Der Steppenwolf' von Hermann Hesse/Oryginał i tłuamczenie. Analzia polskiego tłumaczenia powieści Hermanna Hessego Wilk stepowy

Językoznawstwo stosowane

 • Deutsche Lernwörter in der polnischen Gegenwartsprache im Bereich des Städtwesens, des Handels und der Bauindustrie/Niemieckie zapożyczenia we współczesnym języku polskim z zakresu organizacji miasta, handlu oraz budownictwa
 • Das Tempussystem im Deutschem und im Polnischen. Versuch einer Fehlerprognose/System czasów w języku niemieckim i języku polskim. Próba prognozy błędów

Przykładowa literatura przedmiotu:

 •  

   
 • Literaturoznawstwo

  • Białek, E., Kowal, G. (red.), 2011: Arcydzieła literatury niemieckojęzycznej : szkice, komentarze, interpretacje. T. 1 i 2. Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.
  • Burzyńska, A., Markowski, M. P., 2007: Teorie literatury XX wieku. Podręcznik. Kraków.
  • Czarnecka, M., 2011: Historia literatury niemieckiej. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
  • Kunicki, W., Szafarz, J., Światłowska-Prędota, I., 2013: Literaturwissenschaft - Raum und Medialität. Wrocław-Dresden : Atut-Neisse Verlag.
  • Neuhaus, S., 2005: Grundriss der Literaturwissenschaft. Basel: Francke.
 • Metodyka

  • Burwitz-Melzer, E., Mehlhorn, G., Riemer, C., Bausch, K.R., Krumm, H.-J. (red., 2016: )Handbuch Fremdsprachenunterricht. Tübingen : A. Francke Verlag
  • Huneke, H. W., 2010: Deutsch als Fremdsprache eine Einführung. Wolfgang Steinig. Berlin : Erich Schmidt Verlag.
  • Literaturdidaktik Deutsch : eine Einführung / Ulf Abraham, Matthis Kepser. - Berlin : Erich Schmidt, 2005.
  • Stolze, R., 2008: Übersetzungstheorien : eine Einführung. Tübingen : Gunter Narr Verlag.
  • Ur, P., Wright, A. (red.) 2008: 111 Kurzrezepte. Deutsch als Fremdsprache. Interaktive Übungsideen für zwischendurch. Stuttgart : LektorKlett.
 • Językoznawstwo

  • Limbach, J., 2008: Hat Deutsch eine Zukunft? Unsere Sprache in der globalisierten Welt. München: C.H. Beck.
  • Grzegorczykowa, R., 2007: Wstęp do językoznawstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Hendrykowski, M., 2014: Semiotyka ruchomych obrazów. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
  • Morciniec, N., 2015: Historia języka niemieckiego. Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu.
  • Wolff, G., 2009: Deutsche Sprachgeschichte von den Anfangen bis zur Gegenwart. Tubingen : A. Francke Verlag.
 • Przekład

  • Grabowska, M., Sychowska-Piotrkowicz, M., 2016: Grundwortschatz Recht : Niemiecki dla prawników. Warszawa : Poltex.
  • Koller, W., 2011: Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Tübingen; Basel : A. Francke Verlag.
  • Marschner , H., 2016: Egzamin na tłumacza przysięgłego : Wzory umów i pism. Umowy handlowe [wersja polsko-niemiecka]. Warszawa : C.H. Beck.
  • Snell-Hornby, M. (Hrsg.), 2005: Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg Verl.
  • Stolze, R., 2008: Übersetzungstheorien : eine Einführung . Tübingen : Gunter Narr Verlag
 • Słowniki

  • Das Synonymworterbuch : ein Wörterbuch sinnverwandter Wörte. Duden. - 3., völlig neu erarbeitete Aufl. - Mannheim [et. al.] : Dudenverlag.
  • Duden : Deutsches Universalwörterbuch. Dudenredaktion. - Mannheim : Dudenverlag.
  • Lexikon der Redensarten. Herkunft und Bedeutung deutscher Redewendungen. München : Bassermann.
  • Wielki słownik niemiecko-polski. Warszawa : Wiedza Powszechna.
  • Wielki słownik niemiecko-polski PONS. 150 000 haseł i zwrotów. Poznań; Stuttgart : LektorKlett.


  Wymienione tytuły są dostępne w bibliotece.

   

  Studia magisterskie w WSF - informacje podstawowe

  Decyzja MNiSW o nadaniu WSF uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich

 •  
 • HRBottom links ects ds
  © 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
  Polityka prywatności