Hispanistyka
Hispanistyka

studia II stopnia, niestacjonarne

 

Zapisując się do 12 sierpnia, zyskujesz:

  • 300 zł, dzięki zniżce w czesnym, na pierwszym, jak i na drugim roku studiów (150 zł na I roku, 150 zł na II roku).   
  • 0 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej, która wynosi 85 zł.

 

W związku z ogromnym zainteresowaniem hispanistyką w WSF i pytaniami naszych studentów o możliwość kontynuowania nauki uruchomiliśmy magisterskie studia hispanistyczne z elementami filologii portugalskiej. Są to jedyne takie studia na Dolnym Śląsku! Na studiach magisterskich na hispanistyce w WSF rozwiniesz swoją znajomość języka hiszpańskiego do poziomu C2 według ESOKJ, czyli osiągniesz najwyższy stopień biegłości. Pogłębisz również specjalistyczną wiedzę z wybranej przez siebie dziedziny. Przygotujemy Cię do samodzielnego prowadzenia badań filologicznych i dalszego samokształcenia.

Będziesz pogłębiać wiedzę o krajach hiszpańskojęzycznych, a dodatkowo spotkasz się z historią, kulturą i literaturą Portugalii i Brazylii. Program zajęć praktycznych obejmuje zarówno zajęcia z Praktycznej Nauki Języka Hiszpańskiego (PNJH), jak i z Praktycznej Nauki Języka Portugalskiego (PNJP), która prowadzona jest od podstaw.

 

 

 

dodatkowe informacje dotyczące studiów

 

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych