Seminaria
Seminaria

Seminaria

Zajęcia obejmują seminaria magisterskie, przedmiotowe oraz uzupełniające i trwają przez całe studia.

Głównym celem seminarium magisterskiego jest przygotowanie studenta do prowadzenia własnych badań oraz napisania pracy magisterskiej.

Seminaria przedmiotowe wprowadzają uczestników głębiej w problematykę dyscypliny wybranej zgodnie z tematyką seminarium magisterskiego.

Celem seminarium uzupełniającego jest poszerzenie wiedzy studentów z tematyki seminarium magisterskiego.

Wszystkie seminaria są prowadzone przez promotora, ich głównym celem jest wspomaganie studenta w przygotowaniu i pisaniu pracy magisterskiej.

Co roku przedstawiamy kandydatom szeroki wybór tematyki seminariów z zakresu:

  • językoznawstwa teoretycznego, np. kognitywnego, strukturalnego, porównawczego. Językoznawstwo teoretyczne  to dziedzina, która próbuje budować modele służące opisywaniu poszczególnych języków oraz teorie dotyczące uniwersalnych aspektów języka
  • językoznawstwa stosowanego: dydaktyki i translatoryki. Zadaniem językoznawstwa stosowanego jest znajdowanie praktycznych zastosowań dla założeń i odkryć językoznawstwa teoretycznego
  • literaturo- i kulturoznawstwa danego obszaru językowego. Te ściśle powiązane ze sobą dziedziny zajmują się badaniem różnych przejawów kultury i literatury we wszystkich ich formach.

Szczegółowa tematyka seminariów w r. a. 2018/2019

Przy wyborze specjalizacji nauczycielskiej możesz przygotowywać pracę magisterską nie tylko z obszaru obejmującego zagadnienia dydaktyczne.

Grupy seminaryjne są niewielkie, abyś jak najpełniej mógł korzystać z zajęć.

Studia magisterskie w WSF - informacje podstawowe

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych