Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Lektorów Języków Obcych w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu

Centrum doskonalenia i kształcenia nauczycieli i lektorów języków obcych

Serdecznie witamy wszystkich Nauczycieli i Lektorów języków obcych, którzy zdecydowali się na rozwijanie swoich kompetencji profesjonalnych w Centrum Doskonalenia w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą przygotowaną specjalnie dla Państwa!

 

Misja Centrum

Naszym priorytetowym celem jest wspieranie nauczycieli i lektorów języków obcych w rozwoju zawodowym, a tym samym ewolucji posiadanych przez nich kompetencji profesjonalnych. Centrum Doskonalenia w WSF ma zatem w sposób bezpośredni służyć nauczycielom i lektorom języków obcych, umożliwiając im podnoszenie i aktualizowanie kwalifikacji zawodowych, a także nabywanie nowych umiejętności, pozwalających na efektywne funkcjonowanie w klasie szkolnej. Działalność Centrum zogniskowana jest przede wszystkim wokół organizacji rozmaitych form doskonalenia zawodowego: warsztatów, szkoleń oraz seminariów z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języka obcego.

Dlaczego doskonalenie zawodowe?

Dlaczego doskonalenie zawodowe w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu?

Oferta form doskonalenia

Kadra szkoleniowa

Zapisy na szkolenia

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych