Kierunki
Kierunki

Kierunki studiów podyplomowych

Wyższa Szkoła Filologiczna została partnerem merytorycznym studiów filologicznych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Co to oznacza? 

Rekrutacja na studia została przeniesiona do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, natomiast zajęcia dydaktyczne prowadzone są w Wyższej Szkole Filologicznej przy ul. Sienkiewicza 32, która dysponuje profesjonalnym zapleczem do kształcenia językowego. Dzięki takiemu połączeniu studia zyskują nowy, biznesowy wymiar! Masz możliwość jednoczesnego korzystania z zasobów edukacyjnych Wyższej Szkoły Bankowej, jak i Wyższej Szkoły Filologicznej. Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Rekrutacji WSB oraz WSF.

Programy nauczania na studiach podyplomowych zostały dokładnie opracowane przez dydaktyków WSF tak, aby przekazać słuchaczom, jak najwięcej wiedzy praktycznej oraz żeby zdobyte podczas studiów umiejętności specjalistyczne, jak najbardziej przystawały do oczekiwań pracodawców. Kadra prowadząca zajęcia to pracownicy dydaktyczni Wyższej Szkoły Filologicznej - przede wszystkim praktycy i specjaliści w swoich dziedzinach, eksperci w zakresie przekazywanej wiedzy oraz umiejętności.

Wiedza, umiejętności, profesjonalizm to hasła, które zawsze towarzyszą markom WSF i WSB. Na zaproponowanych kierunkach staramy się zarażać innych pasją i zamiłowaniem do języków, szerzyć interdyscyplinarną wiedzę oraz stwarzać warunki sprzyjające rozwojowi specjalistycznych umiejętności praktycznych.

Atuty studiów podyplomowych w WSB:

autorskie programy kształcenia stworzone przy współpracy cenionych dydaktyków z Wyższej Szkoły Filologicznej zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić uczestnikom dynamiczny i wszechstronny rozwój oraz wysokie kwalifikacje zawodowe. Wszystkie kładą nacisk na przygotowanie praktyczne, na zdobycie przez słuchaczy nowych, atrakcyjnych dla pracodawców umiejętności

kadra prowadząca zajęcia na studiach podyplomowych w WSB to zespół doświadczonych profesjonalistów, ekspertów i praktyków, którzy również prowadzą zajęcia na studiach w Wyższej Szkole Filologicznej, więc na zajęciach nie zabraknie przedstawicieli środowiska naukowego, oświaty, sektora biznesowego i organizacji pozarządowych

zapewniamy miłą obsługę administracyjną i przyjazną dla uczestników organizację studiów

każdy kierunek ma swojego kierownika merytorycznego, który czuwa nad jakością studiów

słuchacze otrzymują komplet materiałów dydaktycznych

interaktywne formy zajęć - gry biznesowe, gry kierownicze, case studies, symulacje, warsztaty

możliwość udziału w 4 dodatkowych szkoleniach zakończonych certyfikatem WSB we Wrocławiu

możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów branżowych

świadectwo w języku polskim i angielskim

przyjazna dla uczestników organizacja studiów

Program Firma

dogodny, ratalny system płatności.

Rozpocznij praktyczne i profesjonalne studia podyplomowe z zakresu Filologii w prestiżowej uczelni! Propozycję kierujemy do absolwentów wszystkich kierunków, pragnących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

Wybierz swoje studia podyplomowe z zakresu Filologii: 

 

Chcesz poznać pełną ofertę studiów podyplomowych? Zapraszamy na stronę Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Jako absolwent Wyższej Szkoły Filologicznej masz możliwość skorzystania z preferencyjnych warunków cenowych dla absolwentów w Wyższej Szkole Bankowej.

 

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych