Filolog dla środowiska
Filolog dla środowiska

Działanie: Rozwój Polskich Uczelni, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS)
Partner projektu: Høgskulen i Sogn og Fjordane
Okres realizacji: 1.03.2014 r. do 31.10.2015 r.

Projekt zrealizowany przez Wydział Neofilologii Wyższej Szkoły Filologicznej (WSF) oraz Wydział Nauk Inżynieryjnych i Technicznych Sogn og Fjordane University College (HiSF). Filolog dla środowiska miał charakter interdyscyplinarny – łączył bezpośrednio zagadnienia dydaktyki języków obcych, w tym nauczania języków obcych specjalistycznych, z treściami merytorycznymi dot. środowiska człowieka – zasobów, zagrożeń, ochrony itp. Prowadził do rozszerzenia oferty kształcenia uczelni o nowy atrakcyjny profil zawodowy, szczególnie w połączeniu interdyscyplinarnych kursów z rozwojem wysokich kompetencji informatycznych studentów/absolwentów, dzięki włączaniu w realizację zadań dydaktycznych form i projektów multimedialnych, z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury studia e-learningowego i laboratorium audiowizualnego.

Ponadto, realizacja projektu przyczyniła się do poszerzenia obszaru społecznej odpowiedzialności WSF o strategię proekologiczną – świadomego i celowego działania, polegającego na racjonalnym korzystaniu z zasobów środowiska, realizacji projektów i inwestycji służących jego właściwej ochronie i popularyzacji świadomych postaw proekologicznych wśród pracowników i studentów oraz otoczenia społecznego uczelni.

Obecnie, zgodnie z założeniami projektu i w oparciu o wypracowane rezultaty (por. poniżej), kontynuowane jest w WSF kształcenie w ramach atrakcyjnej interdyscyplinarnej ścieżki specjalizacyjnej Języki specjalistyczne – Człowiek i środowisko, z aktywnym i praktycznym wykorzystaniem technologii ICT w realizacji projektów edukacyjnych.

Rezultaty projektu:

 

 

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem opracowanym w ramach projektu.

 

© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych