Fundacja Romualdo Del Bianco
Fundacja Romualdo Del Bianco

Z przyjemnością informujemy, że 29 sierpnia 2011 r. nasza uczelnia dołączyła do grona szacownych polskich i zagranicznych instytucji naukowych i kulturalnych jako nowy partner „Fondazione Romualdo del Bianco” we Florencji. Głównym celem działalności Fundacji jest ułatwienie dialogu międzykulturowego młodzieży oraz ludzi nauki i kultury w wymiarze europejskim i światowym. W misję fundacji wpisane jest podnoszenie świadomości wartości narodowego i światowego dziedzictwa kulturowego oraz popularyzacja turystyki.

Dzięki aktywności swoich członków: znawców sztuki, literatury, turystyki oraz dziedzin pokrewnych, instytucji zarządzających kulturą oraz rzeszy zaangażowanej młodzieży akademickiej, Fundacja Romualdo del Bianco ma już znaczące osiągnięcia w swoich projektach kulturalno-naukowych. Szczegóły ich dokonań znajdują się na stronie fundacji: www.fondazione-delbianco.org.

Członkostwo naszej uczelni w Fundacji otwiera studentom, absolwentom i wykładowcom WSF nowe możliwości międzynarodowego zaangażowania poprzez m.in:

  • udział kadry akademickiej, studentów i absolwentów w konferencjach, wykładach, sympozjach, seminariach i warsztatach naukowych organizowanych pod patronatem Fondazione Romualdo del Bianco we Florencji lub w kraju jednego z partnerów fundacji
  • współorganizację powyższych przedsięwzięć
  • udział studentów - delegatów uczelni w miesięcznym stażu we Florencji w ramach projektu Fundacji „Life Beyond Tourism” , poprzez  wsparcie organizacyjne imprez oraz działania promocyjne (szczegóły można znaleźć na www.lifebeyondtourism.org)
  • udział studentów i absolwentów w szkoleniach i praktykach organizowanych przez Fundację lub współpracujące z nią instytucje
  • tworzenie przez studentów blogów lub fotoblogów na portalu internetowym projektu „Life Beyond Tourism” (www.lifebeyondtourism.org/photoblog/). 

Informacje dotyczące aktualnych ofert i wydarzeń można znaleźć na podanych wyżej stronach internetowych Fundacji. Do korzystania z tej ciekawej oferty zachęcamy szczególnie naszych przyszłych filologów włoskich oraz specjalistów od turystyki.

Chętnych zapraszamy do Działu Współpracy z Zagranicą i Projektów Unijnych (p. 112), którego pracownicy chętnie udzielą rady i pomocy.

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych