Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni
Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

Celem projektu, realizowanego od lipca 2015 do września 2016, jest promowanie mobilności studentów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu oraz uczelni norweskich:

Działania projektowe obejmują realizację przez studentów jednego semestru studiów w uczelni partnerskiej oraz wymianę pracowników w celu prowadzenia zajęć i udziału w szkoleniach, warsztatach, konferencjach, seminariach itp.

Planowane rezultaty zakładają rozwój kompetencji i świadomości kulturowej uczestników projektu, transfer wiedzy na temat oferty dydaktycznej i organizacji kształcenia w uczelniach partnerskich, wymianę dobrych praktyk, a także powstanie trwałej relacji z partnerami, stanowiącej podstawę do planowania i realizacji kolejnych projektów.

Wyjazdy w ramach FSS odbywają się na zasadach podobnych do wyjazdów z programu Erasmus+. Oba programy różnią się natomiast stawkami stypendialnymi. Szczegółowe informacje na temat wyjazdów w ramach działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni znajdują się na stronie Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Mobilność studentów i pracowników uczelni w ramach projektu:

  • Gracjan Barczyk, wyjazd szkoleniowy do Telemark University College, 5-9.10.2015
  • Samet Karaca, wyjazd stypendialny do University College of Southeast Norway, 5.01-6.06.2016
  • Bogumił Ucherek, wyjazd szkoleniowy do Sogn og Fjordane University College, 25-29.04.2016
  • Dorota Juźwin, wyjazd szkoleniowy do Sogn og Fjordane University College, 25-29.04.2016
  • Bente Sollid, wyjazd szkoleniowy do WSF wykładowcy z Sogn og Fjordane University College, 16-20.05.2016
  • Borgtor Bøyum, wyjazd szkoleniowy do WSF wykładowcy z Sogn og Fjordane University College, 7-9.06.2016
  • Magdalena Opala, wyjazd szkoleniowy do University College of Southeast Norway, 29.08-2.09.2016
  • Bogumił Ucherek, wyjazd szkoleniowy do University College of Southeast Norway, 29.08-2.09.2016
  • Borgtor Bøyum, wyjazd szkoleniowy do WSF wykładowcy z Sogn og Fjordane University College, 19-22.09.2016

Dokumenty do pobrania dla studentów:

Oferta studiów dla studentów WSF:

Dokumenty do pobrania dla pracowników:

Koordynator projektu:
Grzegorz Ziemkiewicz
tel. 71 395 84 74
e-mail: g.ziemkiewicz@wsf.edu.pl

Więcej informacji o Mechanizmie Finansowym EOG i Norweskim Mechanizmie Finansowym na stronach:

© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych