Współpraca z Chongqing Dear Child Kindergarten - praktyki pedagogiczne w Chinach
Współpraca z Chongqing Dear Child Kindergarten - praktyki pedagogiczne w Chinach

Od czerwca 2015 roku Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu współpracuje z chińskim przedszkolem Chongqing Dear Child Kindergarten. W ramach podjętej współpracy, w dniu 7 kwietnia 2016 r. podpisane zostało porozumienie w sprawie organizacji praktyk pedagogicznych w Przedszkolu. Studenci, słuchacze i absolwenci naszej uczelni mają możliwość zrealizowania praktyki pedagogicznej w Przedszkolu w Chinach.

O Przedszkolu

Przedszkole Chongqing Dear Child Kindergarten zostało założone w 2010 roku z myślą o zapewnieniu dzieciom najlepszych warunków do nauki i rozwoju, a także poznawania świata. W chwili obecnej do Przedszkola uczęszcza ok. 300 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Jest również dynamicznie rozwijającą się placówką edukacyjną dbającą o wszechstronny rozwój dzieci, w tym w szczególności w zakresie umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Przedszkole dba o wysoką jakość kształcenia oraz rozwój sieci współpracy, w tym międzynarodowej w obszarze edukacji. Przedszkole posiada również zamiejscową placówkę Chongqing Dear Child Forest Kindergarten, której misją jest kształcenie w naturalnym środowisku, rozwijanie świadomości ekologicznej dzieci oraz rozbudzanie ich wyobraźni i chęci samodzielnego odkrywania świata. Dzieci codziennie biorą udział w ciekawych lekcjach, w tym języka angielskiego, zajęciach rozwijających zdolności psychoruchowe oraz twórczo motywujących do nauki. W Przedszkolu wykorzystywany jest autorski program nauczania dzięki któremu dzieci nie tylko realizują program nauczania przedszkolnego, ale także uczestniczą w lekcjach na świeżym powietrzu, m.in. w Chongqing Dear Child Forest Kindergarten wśród lasów i pól ryżowych, na wyjazdach edukacyjnych na pustynię Tengger czy tropikalną wyspę Hainan.

O praktykach pedagogicznych

W ramach nawiązanej współpracy studenci, słuchacze i absolwenci WSF mają możliwość realizowania praktyk pedagogicznych w autentycznym międzynarodowym środowisku zawodowym dzięki czemu mogą nie tylko nabywać i doskonalić profesjonalne kompetencje i kwalifikacje w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela, lecz także rozwijać umiejętności komunikacji interkulturowej oraz poznać kulturę Chin.

Głównym celem udziału w praktykach jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności i kompetencji pedagogicznych i metodycznych oraz wzrost kompetencji interkulturowych i świadomości różnorodności kultur, promowanie postawy otwartości wobec kultur bardzo od siebie odległych – chińskiej i polskiej, czy – azjatyckich i europejskich. Uczestnicy praktyki poprzez realizowanie obowiązków dydaktycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych w innej przestrzeni edukacyjnej niż polska, czy nawet europejska, nabywają i rozwijają swoje kompetencje interkulturowe, tak ważne w pracy nauczycieli języków obcych we współczesnym świecie, w tym w środowisku międzynarodowym.

I edycja praktyk pedagogicznych – relacja

W dniach od 10 do 28 października 2016 r. pięcioosobowa grupa studentów naszej uczelni brała udział w praktykach pedagogicznych w chińskim Przedszkolu Chongqing Dear Child Kindergarten. Pierwsza edycja trzytygodniowych praktyk zorganizowana została w ramach porozumienia o współpracy zawartego w dniu 7 kwietnia 2016 r. pomiędzy Wyższą Szkołą Filologiczną we Wrocławiu a Przedszkolem Chongqing Dear Child Kindergarten z inicjatywy pracownika Przedszkola i absolwenta WSF – Pana Tomasza Solaka. Czytaj więcej...

Relacja z I edycji praktyk pedagogicznych w Radio Gra

II edycja praktyk pedagogicznych - relacja

Druga edycja praktyk pedagogicznych w Chongqing Dear Child Kindergarten odbyła się się w dniach od 16 października do 3 listopada 2017 r.  Sześcioosobowa grupa praktykantek spędziła w naszym Partnerskim Przedszkolu w Chinach trzy tygodnie. Czytaj więcej...

Plany na przyszłość – plany rozwoju współpracy

Planowana jest kontynuacja i dalszy rozwój współpracy pomiędzy WSF a Przedszkolem w zakresie m.in.:

  • Prowadzenia praktyk pedagogicznych dla studentów, słuchaczy i absolwentów uczelni;
  • Organizowania i odbywania wizyt studyjnych i szkoleniowych pracowników obu instytucji;
  • Prowadzenia warsztatów doskonalących dla nauczycieli i lektorów języka angielskiego pracujących w Przedszkolu;
  • Doradzania w zakresie tworzenia i opracowywania programów kształcenia językowego dzieci;
  • Udostępniania treści i materiałów szkoleniowych na platformie e-learningowej WSF;
  • Wymiany kulturowej pomiędzy instytucjami;
  • Networkingu – rozwijania sieci współpracy WSF w Chinach, dzięki współpracy z Przedszkolem

Kontakt

Anna Zasłona
Koordynator Współpracy
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
e-mail: a.zaslona@wsf.edu.pl

Tomasz Solak
Koordynator Praktyk
Chongqing Dear Child Kindergarten
e-mail: tomasz.solak@cq-dearchild.com

 

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych