Projekty WSF realizowane w ramach Funduszu Stypendialnego  i Szkoleniowego
Projekty WSF realizowane w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS) powstał na mocy Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtenstein i Królestwem Norwegii a Polską oraz Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 pomiędzy Królestwem Norwegii a Polską.

Głównym celem Funduszu jest przyczynianie się do zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do wzmacniania stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem w obszarze edukacji.

Wyższa Szkoła Filologiczna otrzymała wsparcie finansowe na realizację czterech projektów z obszaru trzech działań: Współpraca Instytucjonalna, Rozwój Polskich Uczelni oraz Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni. Projekty są oparte na współpracy WSF z partnerskimi uczelniami w Norwegii - Sogn og Fjordane University College, Sogndal oraz Telemark University College, Bø.

Projekt 1: Aktywni językowo – interAktywni w nauczaniu. Nowoczesne narzędzia i metody nauczania języków obcych w oparciu o ICT, nr projektu: FSS/2013/IIC/W/0033

Projekt 2: Filolog atrakcyjny na rynku pracy. Opracowanie i wdrożenie programów kształcenia o profilu praktycznym na kierunku Filologia w WSF, we współpracy z HiSF, nr projektu: FSS/2013/HEI/W/0137

Projekt 3: Filolog dla środowiska, nr projektu: FSS/2014/HEI/W0056

Projekt 4: Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni, nr projektu: FSS/2015/MOB/W/0038

Zapytania ofertowe w ramach projektów FSS

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych