Punkty ECTS
Punkty ECTS

Punkty ECTS

ECTS to Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów wprowadzony przez Komisję Wspólnot Europejskich, aby umożliwić studentom ciągłość studiów w kraju i za granicą.

System ten wprowadza standardy oceniania i porównywania poziomu wiedzy i umiejętności studentów różnych uczelni. To z kolei umożliwia ustalenie liczby tzw. punktów kredytowych potrzebnej do zaliczenia semestru lub roku akademickiego. Dla studenta uczestniczącego w programie Erasmus możliwość skorzystania z systemu ECTS jest bardzo istotna, ponieważ umożliwia mu płynne przejście ze studiów w Polsce na studia za granicą i odwrotnie.

Punkty ECTS odpowiadają wkładowi pracy, którą ma wykonać student, aby otrzymać zaliczenie poszczególnych przedmiotów. Każdy przedmiot ma przypisaną swoją liczbę punktów ECTS, którą wyznacza uczelnia, dlatego wartości mogą być różne w różnych instytucjach.

W Europie wkład pracy studenta w zaliczenie roku akademickiego został określony na poziomie 60 punktów; zazwyczaj rozłożonych po 30 na każdy semestr.

Pakiet informacyjny ECTS

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych