Study Buddy
Study Buddy

Study Buddy to inicjatywa Działu Współpracy z Zagranicą WSF, której celem jest pomoc zagranicznym studentom przyjeżdżającym do nas na studia w aklimatyzacji, szybszym wdrożeniu się w polskie realia, poznaniu kultury, miasta i uczelni. Wolontariusze zajmują się wszechstronną opieką nad kolegami i koleżankami z zagranicy.

W programie Study Buddy mogą uczestniczyć wszyscy studenci uczelni posługujący się w stopniu komunikatywnym językiem obcym, a w szczególności studenci ubiegający się o stypendium w ramach Programu Erasmus +.

Kandydata na opiekuna powinny charakteryzować następujące cechy: odpowiedzialność, komunikatywność, otwartość na nowe wyzwania i chęć kontaktu ze studentami z innych krajów.

Do zadań Study Buddy należy m.in.:

  • nawiązanie kontaktu ze studentem z zagranicy przed jego przyjazdem do Polski (korespondencja e-mailowa);
  • odebranie studenta z dworca/lotniska;
  • prezentacja budynku uczelni oraz wskazanie siedziby Działu Współpracy z Zagranicą;
  • pomoc przy zakupie karty do telefonu komórkowego, biletu miesięcznego komunikacji miejskiej;
  • pomoc w założeniu konta bankowego;
  • pomoc w zorientowaniu się w najbliższej okolicy miejsca zamieszkania studenta oraz w innych sprawach związanych z przyjazdem i zaaklimatyzowaniem się we Wrocławiu oraz studiami w Wyższej Szkole Filologicznej;
  • pomoc w organizowaniu imprez i wyjazdów integracyjnych dla studentów z zagranicy.

Korzyści płynące z uczestnictwa w programie Study Buddy:

  • udział w imprezach, wyjściach do kina, teatru i wycieczkach, których koszt pokryje uczelnia;
  • doskonalenie znajomości języka obcego;
  • zdobycie i rozwijanie nowych kontaktów międzynarodowych, przydatnych w trakcie, jak i po zakończeniu studiów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w programie Study Buddy i prosimy o kontakt z Działem Współpracy z Zagranicą.

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych