Suplement do dyplomu
Suplement do dyplomu

Suplement do dyplomu

Suplement do dyplomu wydawany jest wraz z dyplomem ukończenia studiów absolwentom studiów pierwszego i drugiego stopnia. W Wyższej Szkiole Filologicznej we Wrocławiu suplement do dyplomu wydawany jest automatycznie i bezpłatnie w wersji polskiej oraz angielskiej.

Dokument jest sporządzany w oparciu o model opracowany przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. (Dz. U. Nr 196, poz. 1167).

Suplement do dyplomu pomaga w uznawaniu i obiektywnej ocenie kwalifikacji absolwentów szkół wyższych przez ich przyszłych pracodawców w kraju i za granicą, a także ułatwia dalsze kształcenie. Suplement zawiera opis rodzaju, poziomu, treści i statusu odbytych studiów i stanowi odzwierciedlenie indywidualnej ścieżki kształcenia danego studenta. W ten sposób dokument ten zwiększa czytelność dyplomu i ułatwia potencjalnym pracodawcom porównanie kwalifikacji kandydatów pochodzących z różnych państw.

Dla absolwenta suplement do dyplomu to:

  • Dyplom, który jest bardziej czytelny i rozpoznawalny za granicą;
  • Szczególowy opis przebiegu studiów i zdobytych umiejętności;
  • Obiektywny zapis osiągnięć i kompetencji;
  • Łatwiejszy dostęp do rynku pracy i/lub kontynuacji kształcenia.

Wzór suplementu do dyplomu dostępny tutaj

Więcej informacji na temat suplementu do dyplomu:

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych